הטבה בלעדית

לחברות קהילת יולדת

חודש
שירות

חינם

מצלמת
BABYCAM

מתנה

הטבה בלעדית

לחברות קהילת יולדת

לפרטים נוספים ורכישה > >

מערכת טכנולוגית

מצילת חיים


מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב 
 המחוברת למוקד חירום 24/7

0
מקרים של שכחת ילדים ברכב סגור בעשור האחרון
שכמעט נגמרו בטרגדיה
0
מקרי תמותה בעשור האחרון
כתוצאה משכחת ילד
ברכב נעול
% 0
מהילדים שנשכחו ברכב
בישראל הם פעוטות
עד גיל 3

הרכב כובה והילד עדיין ברכב?
המערכת תניע רצף פעולות שלא ייעצר עד שגורם רלוונטי יגיע לילד

כיבית את הרכב
והילד עדיין באוטו?

המערכת תתריע ע"י
צפצופים והבהובים

לא שמת לב?

תוך 2 דקות תתקבל
הודעה לטלפון הנייד

במקביל

תשלח הודעה למוקד
החירום והם יאתרו
את מיקום הרכב

ההודעה
התפספסה?

המוקדנים יצרו איתך
קשר טלפוני

אין מענה?

כוחות ההצלה יוקפצו
למקום והילד יחולץ מהרכב
בבטיחות ובמקצועיות

חודש שירות חינם

מצלמת BABYCAM מתנה

לפרטים נוספים ורכישה > >

אל תגידו לי זה לא יקרה לפרטים נוספים